دانلود آهنگ آخ ﻟﺎﻟﻪ ﻟﺎﻟﻪ ﻟﺎﻟﻪ ﻳﺎرﻗﺸﻨﮓ ﻫﻔﺪه ﺳﺎﻟﻪ دﻟﺒﺮ ﻓﺪای ﺗﻮﮔﺮدوم ریمیکس و اصلی

353

دانلود آهنگ آخ ﻟﺎﻟﻪ ﻟﺎﻟﻪ ﻟﺎﻟﻪ ﻳﺎرﻗﺸﻨﮓ ﻫﻔﺪه ﺳﺎﻟﻪ دﻟﺒﺮ ﻓﺪای ﺗﻮﮔﺮدوم ریمیکس و اصلی

ریمیکس آهنگ  ابوالفضل رحیمی آخ ﻟﺎﻟﻪ ﻟﺎﻟﻪ ﻟﺎﻟﻪ راه ﻣﻴﺮی راه رﻓﺘﻨﺖ ﮔﺮدوم ﻗﺸﻨﮕﻪ ﺟﻮﻧﻢ تند بیس دار اینستاگرام

 آهنگ آخ ﻟﺎﻟﻪ ﻟﺎﻟﻪ ﻟﺎﻟﻪ ﻳﺎرﻗﺸﻨﮓ ﻫﻔﺪه ﺳﺎﻟﻪ دﻟﺒﺮ ﻓﺪای ﺗﻮﮔﺮدوم ابوالفضل رحیمی شاد رقص عروسی

دانلود ریمیکس و پادکست آهنگ لری طولانی رادیو جوان

دانلود آهنگ آخ ﻟﺎﻟﻪ ﻟﺎﻟﻪ ﻟﺎﻟﻪ ﻳﺎرﻗﺸﻨﮓ ﻫﻔﺪه ﺳﺎﻟﻪ دﻟﺒﺮ ﻓﺪای ﺗﻮﮔﺮدوم ریمیکس و اصلی

متن آهنگ آخ ﻟﺎﻟﻪ ﻟﺎﻟﻪ ﻟﺎﻟﻪ ﻳﺎرﻗﺸﻨﮓ ﻫﻔﺪه ﺳﺎﻟﻪ دﻟﺒﺮ ﻓﺪای ﺗﻮﮔﺮدوم

آخ ﻟﺎﻟﻪ ﻟﺎﻟﻪ ﻟﺎﻟﻪ ﻳﺎرﻗﺸﻨﮓ ﻫﻔﺪه ﺳﺎﻟﻪ

دﻟﺒﺮ ﻓﺪای ﺗﻮﮔﺮدوم اﺑﺮوت ﻛﻤﻮن ﺑﺎﺣﺎﻟﻪ

آخ ﻟﺎﻟﻪ ﻟﺎﻟﻪ ﻟﺎﻟﻪ

راه ﻣﻴﺮی راه رﻓﺘﻨﺖ ﮔﺮدوم ﻗﺸﻨﮕﻪ ﺟﻮﻧﻢ

اون ﺳﻴﺎه ﭼﺸﻤﻮن ﺗﻮ ﻛﺮده ﻣﻮﻧﻪ ﺣﻴﺮوﻧﻢ

ای ﻛﻪ ﺳﺮﻣﻪ ﻣﻴﻜﺸﻰ زاغ ﺷﺒﺎی ﺗﺎرم

ﺗﺎزﻛﻮﭼﻪ ردﺑﺸﻰ اﺑﺮوﺑﺎﻟﺎ ﻣﻴﻨﺪازم

آخ ﻟﺎﻟﻪ ﻟﺎﻟﻪ ﻟﺎﻟﻪ

دﺳﺖ ﻣﺰن ﺑﺎﻟﺎ ﻛﻪ ﻃﺎﻗﺖ ﺑﺮده ازﺗﻮاﻧﻢ

ﻗﺎﻣﺖ رﻋﻨﺎی ﺗﻮﻛﺮده ﭼﻪ ﺑﻴﻘﺮارم

ﭼﺎره ﻛﺎروم ﻓﻘﻄ ﺷﻴﺮﻳﻨﻰ ﻧﮕﺎﻫﺖ

ﺑﻰ ﻟﺒﺎی ﻗﻨﺪﺗﻮ ﺟﺎن ﺗﻠﺦ ﻛﻪ روزﮔﺎروم

آخ ﻟﺎﻟﻪ ﻟﺎﻟﻪ ﻟﺎﻟﻪ

برچسب ها

سایر آهنگهای

کد آهنگ برای وبلاگ

دیدگاه ها

مجوز ارسال دیدگاه داده نشده است!