دانلود آهنگ ﺗﻮ ﺷﻬﺮ آژﻳﺮ ﭼﻤﺮ ﭘﻨﺞ ﺗﻴﺮ ریمیکس ( ۱۸۰ زانتیا وحشی )

77

دانلود آهنگ ﺗﻮ ﺷﻬﺮ آژﻳﺮ ﭼﻤﺮ ﭘﻨﺞ ﺗﻴﺮ ریمیکس ( ۱۸۰ زانتیا وحشی )

آهنگ مازندرانی ووﻣﻰ درﮔﻴﺮ ﺗﻤﻮم ﻛﻤﻰ ﺗﻴﺮ ﺑﺎزی ﻧﻜﻦ ﺗﻮ ﺑﺎ دم ﺷﻴﺮ - اهنگ شوتی مازنی برای ماشین کف خواب

  ریمیکس آهنگ جدید ماهان خادمی ﺗﻮ ﺷﻬﺮ آژﻳﺮ ﭼﻤﺮ ﭘﻨﺞ ﺗﻴﺮ با صدای مرد بچه با ریتم عربی بیس دار معروف اینستاگرام

دانلود ریمیکس شاد مازندرانی طولانی پشت سرهم مازنی معروف اینستاگرام

دانلود آهنگ ﺗﻮ ﺷﻬﺮ آژﻳﺮ ﭼﻤﺮ ﭘﻨﺞ ﺗﻴﺮ ریمیکس ( ۱۸۰ زانتیا وحشی )

متن آهنگ ﺗﻮ ﺷﻬﺮ آژﻳﺮ ﭼﻤﺮ ﭘﻨﺞ ﺗﻴﺮ ریمیکس ( ۱۸۰ زانتیا وحشی ) :

ﺗﻮ ﺷﻬﺮ آژﻳﺮ ﭼﻤﺮ ﭘﻨﺞ ﺗﻴﺮ ﺑﺰوﻧﻪ ﻣﻪ ﭼﭙﻮ راﺳﺘﻪ ﺗﻴﺮ

ووﻣﻰ درﮔﻴﺮ ﺗﻤﻮم ﻛﻤﻰ ﺗﻴﺮ ﺑﺎزی ﻧﻜﻦ ﺗﻮ ﺑﺎ دم ﺷﻴﺮ

ﺗﻔﻨﮓ ﻣﻰ دوش ﻧﻴﺸﺘﻤﻪ ﺗﻪ ﻛﻤﻴﻦ ۱۸۰ زاﻧﺘﻴﺎ وﺣﺸﻰ ﻣﻪ ور

ﺑﺮار ﺑﺎ ﭘﺎرس ﻣﺸﻜﻰ

برچسب ها

سایر آهنگهای

دیدگاه ها

مجوز ارسال دیدگاه داده نشده است!