دانلود آهنگ ﺑﮕﻮ اﻟﺎن ﺑﻤﻴﺮ ﻣﻴﻤﻴﺮم ریمیکس اینستا صدای زن مرد تمام اجراها محلی

36

دانلود آهنگ ﺑﮕﻮ اﻟﺎن ﺑﻤﻴﺮ ﻣﻴﻤﻴﺮم ریمیکس اینستا صدای زن مرد تمام اجراها محلی

اهنگ ﺑﮕﻮ اﻟﺎن ﺑﻤﻴﺮ ﻣﻴﻤﻴﺮم از اﺑﺮ ﺑﻬﺎر ﮔﻠﺎب ﻣﻴﮕﻴﺮم  تمام اجراها  علی قنبری شاهین زین العابدین بهروز عبادی و پرویز قهرمانی نواب نجفی + با صدای زن ناهید

آهنگ ﺑﮕﻮ اﻟﺎن ﺑﻤﻴﺮ ﻣﻴﻤﻴﺮم از اﺑﺮ ﺑﻬﺎر ﮔﻠﺎب ﻣﻴﮕﻴﺮم ارکستی با ارگ افغانی 

دانلود آهنگ کردی شاد ریمیکس سیستمی

دانلود آهنگ ﺑﮕﻮ اﻟﺎن ﺑﻤﻴﺮ ﻣﻴﻤﻴﺮم ریمیکس اینستا صدای زن مرد تمام اجراها محلی

دانلود آهنگ بگو الان بمیر میمیرم ریمیکس


دانلود آهنگ بگو الان بمیر میمیرم شاهینم زین العابدین

دانلود آهنگ


دانلود آهنگ بگو الان بمیر میمیرم از ابر بهار با صدای زن کامل ورژن قدیمی

دانلود آهنگ


دانلود آهنگ بگو الان بمیر میمیرم ارکستی با ارگ محلی

دانلود آهنگ


دانلود آهنگ بگو الان بمیر میمیرم علی قنبری

دانلود آهنگ


دانلود آهنگ بگو الان بمیر میمیرم از ابر بهار با صدای زن معروف اینستا گیتا

دانلود آهنگ


دانلود آهنگ بگو الان بمیر میمیرم اصلی با صدای زن ناهید

دانلود آهنگ


دانلود آهنگ بگو الان بمیر میمیرم افغانی از نواب نجمی

دانلود آهنگ


   

متن آهنگ ﺑﮕﻮ اﻟﺎن ﺑﻤﻴﺮ ﻣﻴﻤﻴﺮم از اﺑﺮ ﺑﻬﺎر ﮔﻠﺎب ﻣﻴﮕﻴﺮم

ﺑﮕﻮ اﻟﺎن ﺑﻤﻴﺮ ﻣﻴﻤﻴﺮم از اﺑﺮ ﺑﻬﺎر ﮔﻠﺎب ﻣﻴﮕﻴﺮم

ﺳﺮ راه ﺗﻮ ﻋﺰﻳﺰ ﻣﻴﺮﻳﺰم ولی ﻣﻦ ﺑﺪون ﺗﻮ ﻣﻴﻤﻴﺮم

ولی ﻣﻦ ﺑﺪون ﺗﻮ ﻣﻴﻤﻴﺮم

ﺧﻮاﻫﺶ ﻣﻴﻜﻨﻢ نرو ﺧﻮاﻫﺶ ﻣﻴﻜﻨﻢ

ﺧﻮاﻫﺶ ﻣﻴﻜﻨﻢ نرو ﺧﻮاﻫﺶ ﻣﻴﻜﻨﻢ

ﺗﻮ رو ﻣﺜﻞ ﺑﺮه آﻫﻮ ﻣﻦ ﻧﻮازش ﻣﻴﻜﻨﻢ

ﺗﻮ رو ﻣﺜﻞ ﺑﺮه آﻫﻮ ﻣﻦ ﻧﻮازش ﻣﻴﻜﻨﻢ

ﺧﻮاﻫﺶ ﻣﻴﻜﻨﻢ نرو ﺧﻮاﻫﺶ ﻣﻴﻜﻨﻢ

برچسب ها

سایر آهنگهای

دیدگاه ها

مجوز ارسال دیدگاه داده نشده است!