دانلود آهنگ نسینی الدنیا فاضل دریس کاور اهنگ عربی فارسی راغب علامه ریمیکس ترند اینستا

76

دانلود آهنگ نسینی الدنیا فاضل دریس کاور اهنگ عربی فارسی راغب علامه ریمیکس ترند اینستا

ریمیکس آهنگ شاد عربی ﻟﻮ اﻗﻠﮏ اﻧﻰ ﺑﺤﺒﮏ اﻟﺤﺐ ﺷﻮﻳﻪ ﻋﻠﻴﮏ تند بیس دار شاد رقصیدنی

دانلود آهنگ نسینی الدنیا فاضل دریس اصلی با متن و ترجمه فارسی

 دانلود آهنگ عربی معروف اینستاگرام ترند بمب تیک تاک ترند

دانلود آهنگ نسینی الدنیا فاضل دریس کاور اهنگ عربی فارسی راغب علامه ریمیکس ترند اینستا

ا

متن آهنگ نسینی الدنیا فاضل دریس

ﻧﺴﻴﻨﻰ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻧﺴﻴﻨﻰ اﻟﻌﺎﻟﻢ

 دوﺑﻨﻰ ﺣﺒﻴﺒﻰ

وﺳﺒﻨﻰ اﻗﻠﮏ اﺣﻠى ﻛﻠﺎم

ﻟﻮ اﻟﻒ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻟﻮ اﻟﻒ اﻟﻌﺎﻟﻢ

ﻣﺶ ﻣﻤﻜﻦ زی ﻏﺮاﻣﮏ اﻧﺖ اﻟﺎﻗﻰ ﻏﺮام

ﻟﻮ اﻗﻠﮏ اﻧﻰ ﺑﺤﺒﮏ

اﻟﺤﺐ ﺷﻮﻳﻪ ﻋﻠﻴﮏ

ﻟﻮ ﺛﺎﻧﻴﻪ اﻧﺎ ﺑﺒﻌﺪ ﻋﻨﮏ

ﺑﺮﺟع ﻣﺸﺘﺎق ﻟﻌﻴﻨﻴﮏ

ﺿﻤﻨﻰ ﺧﻠﻴﮏ وﻳﺎﻳﺎ

دوﺑﻨﻰ ودوب ﻓﻰ ﻫﻮاﻳﺎ

ﺗﻌﺎﻟى ﻧﻌﻴﺶ اﺟﻤﻞ اﻳﺎم

ﻛﺎن اﺟﻤﻞ ﻳﻮم ﻓﻰ ﺣﻴﺎﺗﻰ

ﻳﻮم ﻣﺎ ﻗﺒﻠﺘﮏ ﻳﺎ ﺣﻴﺎﺗﻰ

ﻣﻘﺪرﺗﺶ اﺗﺤﻤﻞ ﻣﻦ ﻏﻴﺮﻣﺎ اﻓﻜﺮ ﻟﺤﻈﻪ

ﻟﻘﺘﻨﻰ ﺑﺪوب ﻓﻰ ﻫﻮاک

برچسب ها

سایر آهنگهای

دیدگاه ها

مجوز ارسال دیدگاه داده نشده است!