دانلود آهنگ از سرم نمیره عشق تو دلبر من ﺑﻴﺎ دﻳﻮوﻧﻪ رو ﺟﻤع ﻛﻦ و ﺑﺒﺮ ریمیکس تند اینستا

101

دانلود آهنگ از سرم نمیره عشق تو دلبر من ﺑﻴﺎ دﻳﻮوﻧﻪ رو ﺟﻤع ﻛﻦ و ﺑﺒﺮ ریمیکس تند اینستا

ریمیکس آهنگ توحید ناصری ﺻﺪای ﺧﻨﺪه ﻫﺎت ﺑﺎ اون دﻳﺪﻣﺘﻮن ﺗﻮ ﺧﻴﺎﺑﻮن ﻛﺠﺎ ﻣﻴﺮی ﺑﺎﻫﺎش ﻋﺸﻘﻢ تند بیس  برای ماشین

 آهنگ از سرم نمیره عشق تو دلبر من ﺑﻴﺎ دﻳﻮوﻧﻪ رو ﺟﻤع ﻛﻦ و ﺑﺒﺮ با صدای زن و مرد ترند

دانلود آهنگ منو یه حال بد که اونم تو دادیا ریمیکس بیس دار تند اینستایی

دانلود آهنگ  از سرم نمیره عشق تو دلبر من ﺑﻴﺎ دﻳﻮوﻧﻪ رو ﺟﻤع ﻛﻦ و ﺑﺒﺮ ریمیکس تند اینستا

دانلود اهنگ از سرم نمیره عشق تو دلبر من با گیتار

دانلود آهنگ


دانلود اهنگ از سرم نمیره عشق تو دلبر من ریمیکس تند بیس دار

دانلود آهنگ


متن آهنگ از سرم نمیره عشق تو دلبر من ﺑﻴﺎ دﻳﻮوﻧﻪ رو ﺟﻤع ﻛﻦ و ﺑﺒﺮ

ﺻﺪای ﺧﻨﺪه ﻫﺎت ﺑﺎ اون دﻳﺪﻣﺘﻮن ﺗﻮ ﺧﻴﺎﺑﻮن

ﻛﺠﺎ ﻣﻴﺮی ﺑﺎﻫﺎش ﻋﺸﻘﻢ ﻧﺮو ﻟﻄﻔﺎ آﺧﻪ ﺑﺎ اون

ﺗﻮ دﻟﻢ ﻫﻰ ﻏﺼﻪ ﻣﻴﮕﻴﺮه ﺷﺒﺎم ﻫﻤﺶ ﭼﻪ دﻟﮕﻴﺮه

ﻧﻤﻴﺪوﻧﻢ ﻛﺠﺎ ﺑﺎﺷﻢ ﻛﻪ ﻳﺎدت از ﺳﺮم ﻧﻤﻴﺮه

از ﺳﺮم ﻧﻤﻴﺮه ﻋﺸﻖ ﺗﻮ دﻟﺒﺮ ﻣﻦ

ﺑﻴﺎ دﻳﻮوﻧﻪ رو ﺟﻤع ﻛﻦ و ﺑﺒﺮ

ﺑﺎﺷﻪ ﻗﺒﻮل ﻫﺮﭼﻰ ﻛﻪ ﺗﻮ ﺑﮕﻰ

اﺻﻠﺎ ﻓﺪای اون ﭼﺸﻤﺎت ﻧﻔﺲ ﻣﻦ

برچسب ها

سایر آهنگهای

دیدگاه ها

مجوز ارسال دیدگاه داده نشده است!