دانلود آهنگ دﻳﻮوﻧﻪ ﻛﻨﻨﺪه ﺳﺖ ﻫﺮوﻗﺖ ﭘﻴش منه با خنده ست ریمیکس تند اینستا

135

دانلود آهنگ دﻳﻮوﻧﻪ ﻛﻨﻨﺪه ﺳﺖ ﻫﺮوﻗﺖ ﭘﻴش منه با خنده ست ریمیکس تند اینستا

ریمیکس آهنگ دانیال ایمانی ﺑﻴﺎ اﻳﻦ ﺳﻨﺪ ﻗﻠﺒﻢ اﻧﻘﺪ ﻣﻴﺨﻮاﻣﺖ ﻣﻴﺪﻣﺶ اﺻﻠﺎ تند بیس دار شاد رقصیدنی

آهنگ دﻳﻮوﻧﻪ ﻛﻨﻨﺪه ﺳﺖ ﻫﺮوﻗﺖ ﭘﻴش منه با خنده ست دانیال ایمانی کلیپ معروف اینستاگرام

دانلود ریمیکس رپ شاد رقصیدنی طولانی رادیو جوان

دانلود آهنگ دﻳﻮوﻧﻪ ﻛﻨﻨﺪه ﺳﺖ ﻫﺮوﻗﺖ ﭘﻴش منه با خنده ست ریمیکس تند اینستا

متن آهنگ دﻳﻮوﻧﻪ ﻛﻨﻨﺪه ﺳﺖ ﻫﺮوﻗﺖ ﭘﻴش منه با خنده ست

ﺑﻴﺎ اﻳﻦ ﺳﻨﺪ ﻗﻠﺒﻢ

اﻧﻘﺪ ﻣﻴﺨﻮاﻣﺖ ﻣﻴﺪﻣﺶ اﺻﻠﺎ

ﻣﻴﺨﻮام ﻫﻤﻪ ﺑﺪوﻧﻦ اﺳﻤﺘﻮ رو دﻟﻢ ﻣﻴﺒﻨﺪم

وای ﻧﮕﺎه ﺣﺎل دوﺗﺎ ﭼﺸﺎﺷﻮ

ﺑﻴﺎ ﻛﻪ دل ﻧﺪاره ﻛﺸﺸﻮ

دﻟﻤﻮ دﺳﺘﺶ دادﻣﻮ ﻗﺸﻨﮕﻪ ﻋﻜﺴﺶ ﺑﺎﻣﻨﻮ

دﻳﻮوﻧﻪ ﻛﻨﻨﺪه ﺳﺖ ﻫﺮوﻗﺖ ﭘﻴﺸﻤﻪ ﺑﺎ ﺧﻨﺪه ﺳﺖ

واﺳﻪ ﻣﻦ ﻟﺎزﻣﻪ ﭼﻘﺪ دورﻳﺶ ﺑﺮام ﻛﺸﻨﺪه ﺳﺖ

برچسب ها

سایر آهنگهای

دیدگاه ها

مجوز ارسال دیدگاه داده نشده است!