دانلود آهنگ اگه عاشقی خلافه قاضی خامه خلافکار بووم قاضی ریمیکس مازندرانی

5,606

دانلود آهنگ اگه عاشقی خلافه قاضی خامه خلافکار بووم قاضی ریمیکس مازندرانی 

  آهنگ اﮔﻪ ﻋﺎﺷﻘﻰ ﺧﻠﺎﻓﻪ ﻗﺎﺿﻰ ﺧﻮاﻣﻪ ﻛﻪ اﺷﺮار ﺑﻮوم ﻗﺎﺿﻰ ریمیکس و اصلی ( تمام اجراها )

ریمیکس اهنگ مازندرانی اگه عاشقی خلافه قاضی خامه خلافکار بووم قاضی مجید احمدی جواد امانی جهان حسینی

دانلود آهنگ مثلا زندونی بووم بکشم یار حبس تو ریمیکس مازندرانی ترند

دانلود آهنگ اگه عاشقی خلافه قاضی خامه خلافکار بووم قاضی ریمیکس مازندرانی

دانلود آهنگ اگه عاشقی خلافه قاضی خامه خلافکار بووم قاضی مجید احمدی

دانلود آهنگ


دانلود آهنگ اگه عاشقی خلافه قاضی خامه خلافکار بووم قاضی از جواد امانی

دانلود آهنگ


دانلود آهنگ اگه عاشقی خلافه قاضی خامه خلافکار بووم قاضی جهان حسینی

دانلود آهنگ


متن آهنگ اگه عاشقی خلافه قاضی خامه خلافکار بووم قاضی

اﮔﻪ ﻋﺎﺷﻘﻰ ﺧﻠﺎﻓﻪ ﻗﺎﺿﻰ ﺧﻮاﻣﻪ ﺧﻠﺎﻓﻜﺎر ﺑﻮوم ﻗﺎﺿﻰ

ﺷﻰ ﺷﻬﺮه ﭼﻮدار ﺑﻮوم ﻗﺎﺿﻰ ﺷﻰ ﻳﺎره ﭼﺸﺪار ﺑﻮوم ﻗﺎﺿﻰ

اﮔﻪ ﻋﺎﺷﻘﻰ ﺧﻠﺎﻓﻪ ﻗﺎﺿﻰ ﺧﻮاﻣﻪ ﻛﻪ اﺷﺮار ﺑﻮوم ﻗﺎﺿﻰ

اﻟﻮات و اﻧﻈﺎر ﺑﻮوم ﻗﺎﺿﻰ ﺷﻰ ﻳﺎره ﺳﺎﻟﺎر ﺑﻮوم ﻗﺎﺿﻰ

ﺗﻮ ﻛﻪ ادﻋﺎ ﻛﻨﻰ ﺷﻴﺴﻪ ﻫﺴﻰ ﻟﺎت ﻣﺠﺎزی

آﺧﺮ اﻳﻦ راﺑﻄﻪ وﻨﻪ ﻣﻰ ﺟﺎ ﺑﺒﺎزی

ﺗﺮه ﻫﺸﺪار ﻫﺎداﻣﻪ ﻛﻴﺠﺎ ﻣﻰ ﺟﺎ ﻧﻜﻨﻰ ﻛﻞ ﻛﻞ

ﻣﻰ ﺟﻮر ﺟﻨﮕﻰ دﻧﻴﻪ ﻫﺴﻤﻪ ﺗﻰ ﺷﻬﺮ ﻳﻞ

ﺗﻨﻰ ﺧﺎﻃﺮی دور ﻫﺮﭼﻰ ﺧﻠﺎﻓﻪ ﺧﻄ ﺑﻜﺸﻴﻤﻪ

ﻛﺎرده ﻗﻠﺎف ﻫﺎﻛﺮدﻣﻪ دﻳﮕﻪ ﺧﻠﺎف ﻧﻜﻤﻪ

ﻗﺴﻢ راﺳﺖ اﻳﻦ رﻓﺎﻗﺖ ﻓﻘﻄ ﺗﻮﻳﻰ ﻣﻰ دﻟﺒﺮ

ﺗﻰ ﺧﺎﻃﺮی ﺑﻮﻣﻪ اﻧﮕﺸﺖ ﻧﻤﺎی اﻳﻦ ﺷﻬﺮ

برچسب ها

سایر آهنگهای

دیدگاه ها

مجوز ارسال دیدگاه داده نشده است!