امروز و ساعت دقیقه می باشد.

آیا قیمت خودرو تا پایان سال کاهش پیدا میکند

ads

اخبار جدید از تعیین تکلیف قیمت گذاری خودرو


اخبار جدید از تعیین تکلیف قیمت گذاری خودرو براساس برخی اخبار به دست آمده وزارت صنعت، معدن و تجارت در حال اتخاذ تصمیم نهایی درباره چگونگی قیمت‌گذاری خودرو است. در این زمینه یکی از مهمترین…

ریوندی شن سقید